Tin tức

Sự trưởng thành của Khoa Nhà nước và Pháp luật

Khoa Nhà nước - Pháp luật và Khoa Quản lý nhà nước - Nghiệp vụ Văn phòng của Trường Hành chính tỉnh Đồng Tháp là tiền thân của Khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp

      SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

--------------------


        Khoa Nhà nước - Pháp luật và Khoa Quản lý nhà nước - Nghiệp vụ Văn phòng của Trường Hành chính tỉnh Đồng Tháp là tiền thân của Khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.
        Hiện nay Khoa có 7 cán bộ, công chức (có 2 thạc sĩ, 5 đại học, 4 giảng viên chính). Đội ngũ giảng viên được đào tạo theo đúng chuyên ngành, có kinh nghiệm, luôn nhiệt tình trong công tác, với sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận cao, luôn luôn năng động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường.
        Lãnh đạo Khoa gồm có Trưởng Khoa và 01 Phó Trưởng Khoa. Chi bộ Khoa có 08 đảng viên. Tổ Công đoàn có 8 đoàn viên và 01 đ/c đang tham gia sinh hoạt Chi đoàn nhà trường.
         Khoa luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể về điều kiện, phương tiện, trang thiết bị phục vục cho công tác giảng dạy.
        Từ năm 2003 đến nay, kế hoạch mở lớp của Tỉnh rất nhiều. Một số giảng viên vừa học, vừa làm. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia ít mở lớp bồi dưỡng về kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ mà chủ yếu là giảng viên tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ, nên việc tiếp cận với kiến thức mới ít nhiều cũng gặp khó khăn nhất định. Việc tìm nguồn nhân lực trẻ để thay thế những giảng viên lớn tuổi nghỉ hưu, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc lâu dài cho Khoa còn khó khăn.
        Khoa được bố trí 02 phòng làm việc, có đầy đủ trang thiết bị làm việc cho từng giảng viên.
        Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Khoa là thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; trưởng, phó phòng huyện, thị; trưởng, phó phòng của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cán bộ dự nguồn và cán bộ, công chức ở địa phương về đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về chuyên môn, nghiệp vụ; về Nhà nước, Pháp luật, quản lý hành chính nhà nước và một số lĩnh vực khác. Bồi dưỡng ngắn hạn cho đối tượng tiền công vụ, ngạch chuyên viên, trưởng khóm, ấp ở các xã, phường, thị trấn về kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính nhà nước. Cán bộ, giảng viên của Khoa thường xuyên nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế, tham gia tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương.
        Trong 9 năm qua, Khoa đã tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường và trực tiếp thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy cho 15 lớp đào tạo Trung cấp Hành chính tập trung và tại chức; 46 lớp Trung cấp Chính trị tại chức mở tại các huyện, thị, thành phố; 17 lớp Trung cấp Chính trị tập trung tại Trường; 17 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; 08 lớp thi tuyển công chức ngạch cán sự và chuyên viên; 10 lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính nhà nước cho Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã; 04 lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa đạo đức và kỹ năng giao tiếp cho CBCC Cục Thuế Đồng Tháp; 08 lớp kỹ năng lãnh đạo, quản lý về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai theo dự án OXFAM của Anh tài trợ cho tỉnh Đồng Tháp thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp làm đầu mối; 13 lớp bồi dưỡng trưởng khóm, ấp tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố; 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho công chức văn phòng cấp xã; 02 lớp bồi dưỡng công vụ và đạo đức công chức.
        Giảng viên thực hiện giảng dạy các bài, phần, môn học theo đúng ngành đào tạo. Phương pháp giảng dạy chủ yếu của Khoa là phương pháp diễn giải thuyết trình và kết hợp phương pháp giảng dạy tích cực, lấy đối tượng học viên làm trung tâm có nhiều gợi ý, đặt vấn đề, đưa ra những tình huống, bài tập để học viên nghiên cứu, chủ động, tích cực trong học tập nhằm hiểu bài sâu hơn gắn giữa lý luận với thực tiễn trong công tác để nâng cao nhận thức và đạt được hiệu quả học tập cao nhất. Hàng năm các giảng viên đều bảo đảm thực hiện giờ nghĩa vụ do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quy định và vượt giờ trên 100%.
        Thường xuyên đổi mới, hoàn chỉnh các bộ đề thi hết môn và thi tốt nghiệp cho các lớp; mỗi giảng viên soạn đề thi, đề kiểm tra, câu hỏi thảo luận chuyển cho cho Tổ trưởng bộ môn. Tổ trưởng bộ môn sẽ hoàn chỉnh thành bộ đề nộp cho Trưởng Khoa và trình Ban Giám hiệu vào cuối quý I hàng năm để thực hiện. Ngoài ra, Khoa còn xây dựng kế hoạch chuyên môn báo cáo bổ trợ cho các lớp chuyên viên nhằm giúp học viên gắn kiến thức lý luận với thực tế quản lý hành chính nhà nước của một số ngành ở tỉnh Đồng Tháp.
       Các giảng viên được phân công giảng dạy các bài ở các lớp đã soạn mới và cập nhật kiến thức nghiên cứu Văn kiện Đại hội X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh và các văn bản pháp luật kịp thời, đầy đủ để hoàn chỉnh giáo án điện tử, tài liệu giảng dạy.
        Thực hiện công tác qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của Trường, Khoa đã có 05 giảng viên tốt nghiệp cao học; 04 giảng viên tốt nghiệp cao cấp chính trị; 03 giảng viên được nâng ngạch lên giảng viên chính. Trong Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các Trường Chính trị khu vực phía Nam lần thứ II, III (năm 2007, 2009) Khoa đã  có 07 giảng viên dạy giỏi cấp Trường và 03 giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.
        Khoa đã bảo vệ thành công 05 đề tài khoa học cấp Trường trong đó có 02 đề tài đạt loại khá; các báo cáo thực tế hằng năm của giảng viên đều đạt yêu cầu của Hội đồng khoa học đề ra. Năm 2009 Khoa tham mưu giúp nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học về  bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cho CB,CC chính quyền cơ sở và được triển khai thực hiện vào đầu năm 2010.
        Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật liên tục đạt trong sạch, vững mạnh và có 04 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phong trào thi đua của Khoa hàng năm các cá nhân đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, có 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, 02 cá nhân được UBND Tỉnh tặng Bằng khen; đặt biệt, 6 năm liền Khoa đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và đang đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
        Với thời gian 9 năm hoạt động của Khoa Nhà nước và Pháp luật của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp không phải là dài, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đoàn thể, sự phối hợp của các phòng, khoa nhà trường; sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí đồng thuận cao, trách nhiệm, nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ nhau của cán bộ, giảng viên Khoa đã giúp cho Khoa Nhà nước và Pháp luật hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao.
        Thành tựu trên của Khoa đáng tự hào, nhưng cũng còn không ít những hạn chế, khó khăn trăn trở, thách thức trước mắt. Tập thể Khoa không bằng lòng, thỏa mãn với những gì đạt được,  nguyện quyết tâm nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa vì mục tiêu của Trường là “dạy tốt, học tốt và phục vụ tốt” nhằm góp phần xây dựng Trường Chính trị Đồng Tháp không ngừng lớn mạnh./.


                                                               Ths. Lê Minh Tuấnx
                    Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật

In      [ Trở về ]
  WEBSITE TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: số 411 Phạm Hữu Lầu, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
 * Ban biên tập: TS. Nguyễn Văn Biết (Trưởng ban), ThS. Huỳnh Thanh Quang (P.Trưởng ban TT), ThS. Trần Vũ (P.Trưởng ban), Ths. Nguyễn Thái Vinh (Thư ký), ThS. Lê Minh Tuấn (Thành viên), Trần Phú Long (Thành viên), Trần Thanh Hóa (Thành viên), Nguyễn Văn Hiệp (Thành viên);  * Tổ thư ký: Ông Nguyễn Thái Vinh (Tổ Trưởng), Bà Võ Thị Tuyết Hoa (Tổ phó), Ông Mai Hữu Minh (Tổ phó), Ông Trần Thiện Bách (Thành viên), Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân (Thành viên), Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (Thành viên)