Nội san

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

MỤC LỤC

 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
 

Vững bước
Trường Chính trị Tỉnh Đồng Tháp đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tỉnh nhà
Chặng đường vẻ vang và thành tích Trường sau khi hợp nhất
Trường Chính trị Đồng Tháp 15 năm đổi mới và phát triển
Phụ nữ Trường Chính trị Đồng Tháp hôm nay
Người ươm mầm phát triển đội ngũ giảng viên

 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh một thành tố quan trọng của văn hóa dân tộc
Đảng bộ Trường Chính trị Đồng Tháp với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò giáo dục lý luận cho cán bộ của trường Đảng
Những vấn đề về Xây dựng Đảng cầm quyền trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đôi điều suy nghĩ về tư tưởng của Bác đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ
Cán bộ, công chức với việc tự học theo quan điểm và tấm gương Hồ Chí Minh
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam
Thế giới ca ngợi Hồ Chí Minh

 
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
 

Một vài suy nghĩ về thực trạng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ QLHCNN ở trường Chính trị Đồng Tháp
Hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên trong trường Chính trị Đồng Tháp
Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học ở trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp
Nâng cao chất luợng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng các lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính theo phương thức vừa học, vừa làm
Một số vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy tại trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với công tác Xây dựng Đảng
Góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ cơ sở từ những bài học kinh nghiệm trong lịch sử
Trường Chính trị Đồng Tháp trong công tác bảo vệ mội trường theo tấm gương Hồ Chí Minh
Đoàn trường Chính trị với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, học viên
Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị
Nông nghiệp hàng hóa và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
Hoạt động thư viện Trường Chính trị Đồng Tháp
Vài suy nghĩ về lý luận hàng hóa sức lao động trong điều kiện bùng nổ của cách mạng khoa học, công nghệ
Cần có cách hiểu và nhận thức đúng về thuật ngữ "Chính trị"

 
VĂN HÓA – VĂN NGHỆ
 

Nhớ sao mái trường của Đảng
Trường xưa lối củ ta về
Riêng mình
Bài nhạc "Ký ức Giảng đường"
Bài nhạc "Hát về trường Chính trị"
Truyện cười "Anh có 16 lần kinh nghiệm của một năm"
                     "Nó là một loại phô mai"
Sưu tầm "8 lời khuyên về tiền bạc"
Sưu tầm "Lời hay ý đẹp"

In      [ Trở về ]
 
Các Nội san đã đưa
   Hồ sơ và tư liệu (14:59 - 15/04/2011)
   Hồ sơ và tư liệu (14:53 - 15/04/2011)

  WEBSITE TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: số 411 Phạm Hữu Lầu, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
 * Ban biên tập: TS. Nguyễn Văn Biết (Trưởng ban), ThS. Huỳnh Thanh Quang (P.Trưởng ban TT), ThS. Trần Vũ (P.Trưởng ban), Ths. Nguyễn Thái Vinh (Thư ký), ThS. Lê Minh Tuấn (Thành viên), Trần Phú Long (Thành viên), Trần Thanh Hóa (Thành viên), Nguyễn Văn Hiệp (Thành viên);  * Tổ thư ký: Ông Nguyễn Thái Vinh (Tổ Trưởng), Bà Võ Thị Tuyết Hoa (Tổ phó), Ông Mai Hữu Minh (Tổ phó), Ông Trần Thiện Bách (Thành viên), Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân (Thành viên), Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (Thành viên)