Tuyển sinh

Thông báo chiêu sinh chứng chỉ B tin học

 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐT

TRUNG TÂM NN - TH

 


Số: 04 /TB-TTNNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Đồng Tháp, ngày 03  tháng  6  năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v mở lớp đào tạo chứng chỉ B Tin học

-----------

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp về việc tiến hành cập nhật và nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học trong CBCC, viên chức, học viên đang làm việc và học tập tại Trường và nhân dân trong Tỉnh; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp sẽ mở lớp Tin học cấp tốc, thi lấy chứng chỉ B.

- Thời gian học là 70 tiết, học cả ngày từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần theo chương trình mới nhất của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Học viên sẽ được giảng viên Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn trực tiếp trên máy tính nhằm tiếp cận và thao tác nhanh máy vi tính theo chương trình, tự sửa chữa máy khi gặp sự cố và tự bảo trì máy tính cá nhân.

- Học phí, kể cả lệ phí thi và cấp chứng chỉ B Tin học là 900.000đ. (Đối với CBCC và giảng viên của Trường sẽ được lãnh đạo Trường hỗ trợ một phần học phí).

 - Thời gian gởi danh sách đăng ký và ghi danh học về Trung tâm kể từ ngày ra thông báo nầy đến hết ngày 10/6/2011.

- Thời gian khai giảng dự kiến khoảng trung tuần tháng 6/2011.

- Học viên học xong chương trình sẽ thi tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. Chứng chỉ do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Xin thông báo đến CBCC, giảng viên, học viên đang học nhà trường và nhân dân được biết. Mọi thông tin khác, xin liên hệ với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của Trường trong giờ hành chính (Điện thoại số 0673774915/ 0943125558)./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

- Các phòng, khoa;

- Các lớp học tại trường;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Quang

 

In      [ Trở về ]
  WEBSITE TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: số 411 Phạm Hữu Lầu, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
 * Ban biên tập: TS. Nguyễn Văn Biết (Trưởng ban), ThS. Huỳnh Thanh Quang (P.Trưởng ban TT), ThS. Trần Vũ (P.Trưởng ban), Ths. Nguyễn Thái Vinh (Thư ký), ThS. Lê Minh Tuấn (Thành viên), Trần Phú Long (Thành viên), Trần Thanh Hóa (Thành viên), Nguyễn Văn Hiệp (Thành viên);  * Tổ thư ký: Ông Nguyễn Thái Vinh (Tổ Trưởng), Bà Võ Thị Tuyết Hoa (Tổ phó), Ông Mai Hữu Minh (Tổ phó), Ông Trần Thiện Bách (Thành viên), Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân (Thành viên), Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (Thành viên)